...

Loading

WP Shoutbox

Online
  • 0 Členovia
  • 2 Hostí.
Archív článkov

F200710110068701

Slavnostní zasedání ÚV KSÈ, NF a vlády k 20. výroèí Vítìzného února na Hradì. Pohled na pøedsednictvo první øada zleva generální tajemník ÚV KSSS Leonid Iljiè Brežnìv, první tajemník ÚV KSÈ Alexander Dubèek, èlen pøedsednictva ÚV KSÈ Jaromír Dolanský, èlen pøedsednictva a prezident republiky Antonín Novotný, první tajemník SED a pøedseda státní rady NDR Walter Ulbricht. ***dobový text***

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.