...

Loading

WP Shoutbox

Online
  • 0 Členovia
  • 3 Hostí.
Archív článkov

POZOR! Zmena výnimky v Zádielskej tiesňave

Cukrova homola

Cukrova homola

Výnimka je o trochu prísnejšia ako tá posledná. Dodržujte jej znenie.

Krajský úrad ŽP v Košiciach vydal výnimku pre NP Slovenský kras v nasledujúcom rozsahu:

1. Horolezecká činnosť je povolená celoročne na lokalite Stienka za chatou v NP Slovenský kras.

2. Horolezecká činnosť je povolená celoročne na lokalitách v NPR Zádielska tiesňava
- Stienka nad potokom (obe strany od potoka)
- Májová veža
- Malý Kráľ
- Vermoš (Zmývač krvi).

3. Vzhľadom na ochranu prírody je horolezecká činnosť povolená v období 1. 7. – 31. 1. nasledujúceho roka na lokalitách v NPR Zádielska tiesňava
- Cukrová homoľa
- Oltár
- Kozí chrbát
- Stienka oproti Homoli.

4. Vzhľadom na ochranu prírody je horolezecká činnosť povolená v období 1. 8. – 31. 1. nasledujúceho roka na lokalitách v NPR Zádielska tiesňava
- Orlia bašta
- Prídavková veža
- Predná a Zadná bašta
- Trojkráľový hrebeň
- Uralova stena
- Čertova stena
- Pionierska veža
- Mesačná stena.

5. Vzhľadom na ochranu prírody je horolezecká činnosť povolená v období 1. 8. – 31. 1. nasledujúceho roka na lokalite Skala Zadného komína v NPR Zádielska tiesňava.
V prípade zmeny lokality hniezdenia sokola sťahovavého bude horolezecká činnosť povolená aj v inom období a to na základe operatívnej dohody SHS JAMES so Správou NP Slovenský kras po jej písomnom odsúhlasení.

6. Vzhľadom na ochranu prírody je horolezecká činnosť povolená v období 1. 5. – 31. 10. na lokalite Stienka pod Sirotou v NPR Zádielska tiesňava.

7. Horolezecká činnosť je zakázaná na ostatných lokalitách (Mesačná stena, Brzotínske skaly…) v NP Slovenský kras.

Viac sa dozviete tu: http://james.sk/articles.asp?portal_id=1&pageid=1&id_dependency=4178&akcia=1

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.