...

Loading

WP Shoutbox

Online
  • 0 Členovia
  • 2 Hostí.
Archív článkov

Volebná výročná schôdza C.A.P.

srdečne vás všetkých pozývame na výročnú schôdzu vo štvrtok dňa 4.2.2016 o 19:00 do nášho klubu.
Tohtoročná výročka bude volebná, takže sa všetci tešíme na hojnú účasť minimálne 99,9% členskej základne.

V rámci predvolebnej kampane sme sa rozhodli, že všetcí kandidáti do výboru a samozrejme aj na predsedu musia dodržiavať tieto pravidlá:
1. Všetci kandidáti môžu viest predvolebnú kampaň výhradne spolu a naraz
2. Predvolebné debaty sa smú konať výlučne v klube pri pive, prípadne na bouldrovke a nikto nesmie osočovať ani kritizovať žiadneho kandidáta. Výnimkou z tohto pravidla je sebaosočovanie a sebakritika
3. Prípadné spory sa musia riešiť podľa medzinárodne uznávaných športových pravidiel hry kameň-papier-nožnice, prípadne kameň-ruka-lezečka
4. Všetky predvolebné sľuby musia byť v tlačenej podobe, s konkrétnymi cieľmi a číslami, konečným termínom realizácie (najviac do konca volebného obdobia) a jedným kontrolným termínom. Prípadné nesplnenie sľubu do konečného termínu bude sankcionované sumou 50% výšky ročného rozpočtu klubu C.A.P.
5, Kupovanie hlasov je povolené. Cena jedného hlasu je 99,80 EUR a zdaňuje sa podielom 100% v prospech klubu. Keďže hlasovanie je zpravidla verejné, každý kandidát si môže skontrolovať či ten kúpený hlas aj dostal a prípadne požadovať vrátenie peňazí.

A máme pre Vás ešte nejaké tie prekvapenia, ktoré by ste si nemali nechať újsť.
Prvé prekvapenie je (tajná kampaň terajšieho predsedu) – na výročke sa začne čapovať nová a všetci dúfame že aj lepšia značka piva. Čo to bude to vám neprezradíme. Prídte a nechajte sa prekvapkať.
Druhé prekvapenie je súťaž o malý sud piva – súťažnú úlohu sa dozviete na výročke.
Tretie prekvapenie bude pre všetkých určite zloženie nového výboru.

Tak sa na vás všetkých všetci tešíme. Dúfam že sa tešíte aj vy na seba.

Za Váš výbor sa teší
Chemik

Heslo volieb: Kto nevolí sám od seba, volí sám proti sebe!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.