...

Loading

WP Shoutbox

Online
  • 0 Členovia
  • 3 Hostí.
Archív článkov

Zvolávacia akcia na karabíny a šlingy Black Diamond

Firma Black Diamond vyzýva na kontrolu sérií karabín, expresiek a nylonových smyčiek, u ktorých došlo k výrobnej chybe. Toto oznámenie nevzniklo na základe žiadneho zranenia ani úrazu, ale v záujme maximálnej bezpečnosti zákazníkov.

Spoločnosť Black Diamond vás týmto žiada o kontrolu produktov z týchto sérií podľa manuálu, ktorý nájdete na stránkach uvedených nižšie. Pokiaľ produkty nevyhovujú kontrole, Black Diamond žiada majiteľov, aby tieto vadné produkty prestali ihneď používať a vrátili výrobky predajcovi.

Originál v angličtine:
http://warranty.bdel.com/CarabinerRecall/Landing
http://warranty.bdel.com/RunnerRecall/Landing

V češtine (pdf na stránke):
http://www.hudy.cz/aktuality/vyzva-ke-kontrole-karabin-expresek-smycek-black-diamond.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.