...

Loading

WP Shoutbox

Online
  • 0 Členovia
  • 5 Hostí.
Archív článkov

Nákup strešnej krytiny na rekonštrukciu strechy

Ako už mnohí viete, jedným z našich najhorúcejších problémov je stará azbestová strecha na našom klube. Odhliadnuc od toho, že azbestové materiály sú zdraviu škodlivé, naša strecha má už svoje roky a začína sa to aj prejavovať. Na niektorých miestach je popraskaná a je len otázkou času kedy začne zatekať. Preto sme sa rozhodli, že je načase s tým niečo robiť a nečakať kým nám tento problém padne na hlavu. Ak by strecha začala zatekať, znamenalo by to určite niekoľko násobne väčšiu investíciu do opravy krovu, zateplenia a bouldrovky ktorá sa nachádza priamo pod strechou.

V rámci projektu “Rekonštrukcia strechy horolezeckého klubu”, ktorý bol podporený z rozpočtu PSK sumou 1000 EUR, sa nám podarilo nakúpiť plechy na zakrytie strechy. Tie budú zatiaľ uložené na dvore klubu. V budúcom roku plánujeme zlikvidovať starú azbestovú krytinu a nahradiť ju novou plechovou.

Chcel by som poďakovať nášmu členovi Igorovi Puhallovi a poslancovi PSK za Prešov Ing. Stanislavovi Kahancovi za ich pomoc pri získavaní tejto podpory od PSK.

Projekt: Rekonštrukcia strechy horolezeckého klubu (1049/2021/OPR)
Projekt podporený z rozpočtu PSK

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.